Four Principles that Make for Peace and Unity (Ephesians 4; Ephesians 5)

Heart of a Shepherd

Dec 01, 2022

Translations

Hebrew

ארבעה עקרונות שיוצרים שלום ואחדות (אפסים 4; אפסיים 5)

Malay

Empat Prinsip yang Mewujudkan Perdamaian dan Perpaduan (Efesus 4; Efesus 5)

Chinese (Traditional)

促進和平與團結的四項原則(以弗所書 4;以弗所書 5)

Spanish

Cuatro principios que contribuyen a la paz y la unidad (Efesios 4; Efesios 5)

Danish

Fire principper, der skaber fred og enhed (Efeserne 4; Efeserne 5)

Vietlabelse

Bốn nguyên tắc tạo nên hòa bình và thống nhất (Ê-phê-sô 4; Ê-phê-sô 5)

French

Quatre principes qui font la paix et l'unité (Ephésiens 4 ; Ephésiens 5)

Romanian

Patru principii care fac pace și unitate (Efeseni 4; Efeseni 5)

Thai

หลักการสี่ข้อที่สร้างสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียว (เอเฟซัส 4; เอเฟซัส 5)

Arabic

أربعة مبادئ تصنع السلام والوحدة (أفسس 4 ؛ أفسس 5)

Haitian Creole

Kat Prensip ki fè lapè ak inite (Efezyen 4; Efezyen 5)

Swahili

Kanuni Nne Zinazofanya kwa Amani na Umoja (Waefeso 4; Waefeso 5)

Chinese (Simplified)

促进和平与团结的四项原则(以弗所书 4;以弗所书 5)

Swedish

Fyra principer som skapar fred och enhet (Efesierbrevet 4; Efesierbrevet 5)

Tagalog

Apat na Prinsipyo na Nagdudulot ng Kapayapaan at Pagkakaisa (Efeso 4; Efeso 5)

Hindi

चार सिद्धांत जो शांति और एकता के लिए बनाते हैं (इफिसियों 4; इफिसियों 5)

Persian

چهار اصل برای صلح و اتحاد (افسسیان 4؛ افسسیان 5)

Croatian

Četiri načela koja doprinose miru i jedinstvu (Efežanima 4; Efežanima 5)

Ukrainian

Чотири принципи, які сприяють миру та єдності (Ефесянам 4; Ефесянам 5)

Italian

Quattro principi che contribuiscono alla pace e all'unità (Efesini 4; Efesini 5)

German

Vier Prinzipien, die Frieden und Einheit schaffen (Epheser 4; Epheser 5)

Russian

Четыре принципа, ведущие к миру и единству (Ефесянам 4; Ефесянам 5)

Greek

Τέσσερις Αρχές που Συμβάλλουν στην Ειρήνη και την Ενότητα (Εφεσίους 4· Εφεσίους 5)

Urdu

چار اصول جو امن اور اتحاد کے لیے بناتے ہیں (افسیوں 4؛ افسیوں 5)

Arabic

أربعة مبادئ تصنع السلام والوحدة (أفسس 4 ؛ أفسس 5)

French (Canada)

Quatre principes qui font la paix et l'unité (Ephésiens 4 ; Ephésiens 5)

Dutch

Vier principes die zorgen voor vrede en eenheid (Efeziërs 4; Efeziërs 5)

Thai

หลักการสี่ข้อที่สร้างสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียว (เอเฟซัส 4; เอเฟซัส 5)

Japanese

平和と一致をもたらす 4 つの原則 (エペソ 4 章、エペソ 5 章)

Portuguese

Quatro princípios que contribuem para a paz e a unidade (Efésios 4; Efésios 5)

Korean

평화와 일치를 이루는 네 가지 원칙(에베소서 4; 에베소서 5)

Four Principles that Make for Peace and Unity (Ephesians 4; Ephesians 5) 

Scripture reading - Ephesians 4; Ephesians



Continuing our study of Paul’s epistle to the believers of the church in Ephesus, we come to chapters 4 and 5. In the first three chapters, the apostle reminded the believers of Ephesus, though they were of Gentile descent, by their faith in Christ they were redeemed. To what end or purpose had God saved them? To the end they might glorify God (Ephesians 1:4-7; 11-14).

 

Their salvation and hope of eternal life were not in their physical lineage (for they were, like all sinners, born into this world, “dead in trespasses and sins,” Ephesians 2:1). The believers of Ephesus were saved by the same grace through which the Old Testament patriarchs came to God…Faith (Hebrews 11). Paul declared, “For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: 9Not of works, lest any man should boast” (Ephesians 2:8-9). No sinner is saved by good works, church membership, baptism, or observing a rite or ordinance of the church. Sinners come to salvation and find forgiveness of sins the same way Abraham found favor in God’s sight…Faith. Paul wrote, “Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness” (Romans 4:3; Genesis 15:6). The apostle wrote the same to the Galatians: “Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness” (Galatians 3:6).



By God’s grace, Jew and Gentile are baptized into the same body, and therefore “of the house of God” (Ephesians 2:19), the visible body of Christ (Ephesians 2:19-22; 3:6).



Ephesians 4 - The Believer’s Life in the Church



For a second time, Paul reminded believers he was not a prisoner of Rome, but “the prisoner of the Lord” (Ephesians 4:1; 3:1). Out of that reality, his imprisonment was fulfilling God’s purpose, even as Paul called believers to “walk worthy of the vocation wherewith ye are called” (Ephesians 4:1). A believer’s conversion, and profession of faith in Christ, of necessity changes his walk, and day-to-day priorities. A child of God by faith has a vocation, a holy, heavenly calling (2 Timothy 1:9; Hebrews 3:1).

 

The Basis of Unity (Ephesians 4:2-3)



It has been observed: Good relationships are not built upon an absence of problems and conflicts. How are the members of the church (the body of Christ), to find harmony and unity in the midst of our differences? Paul exhorted, if we are to enjoy the “unity of the Spirit in the bond of peace” (Ephesians 4:3), we must choose “lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love” (Ephesians 4:2).

 

Conflicts are unavoidable; however, when believers respond in “lowliness and meekness, with longsuffering,” and bear our differences in a spirit of sacrificial love, the church will experience “the unity of the Spirit in the bond of peace” (Ephesians 4:3).

 

Conflict only prevails in a vacuum of love, which is the foundation of all spiritual virtues.

 

The Means of Unity (Ephesians 4:4-24)



Sincere believers have a mutual affection, and spiritual kinship with one another. Paul identified seven traits of our oneness as believers: “There is one body (the church), and one Spirit (God’s Spirit), even as ye are called in one hope (salvation) of your calling; 5 One Lord (King; Sovereign), one faith (in Jesus Christ), one baptism (water baptism, and our identification with Christ’s death, burial, and resurrection), 6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all” (Ephesians 4:4-6).



Closing thoughts - While the world is known for its self-centeredness, and pursuit of sinful pleasures (Ephesians 4:14, 19, 22, 25-30), believers are commanded to “put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness” (Ephesians 4:23-24). Consider with me four principles that not only pave the way for peace and unity, but are fundamental to good communication (I credit the late Dr. Jay Adams with this simple outline).



Be Honest: “Speaking the truth in love…putting away lying, speak every man truth” (Ephesians 4:15, 25). Warning: Be prepared for rejection, for sinners hate to hear truth. Yet, when spoken in love, loving words may fall upon a tender heart.

 

Keep Current: “Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath” (Ephesians 4:26). There are circumstances when anger is justified; however, we should seek solutions to conflicts, and not allow for resentment or a vengeful sprit.

 

Attack Problems, Not People: “Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. 30 And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption” (Ephesians 4:29-30). Words have the power to hurt, and the power to heal. We should avoid words that are unwholesome, vicious, and vulgar. Our speech should encourage righteousness, and edify and strengthen others.

 

Act, Don’t React: This final principle identifies six negative, sinful reactions (Ephesians 4:31), followed by three loving actions (Ephesians 4:32). We read, “Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: 32 And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ’s sake hath forgiven you” (Ephesians 4:31-32).

 

Spiritual Truth - When your attitude is proud (Ephesians 4:2-3), and your words are unloving (Ephesians 4:22-32), trouble and heartache will plague your life.

 

* You can become a regular subscriber of the Heart of a Shepherd daily devotionals, and have them sent directly to your email address. Please enter your email address in the box to the right (if using a computer) or at the bottom (if using a cell phone).

 

Copyright © 2022 – Travis D. Smith

Heart of A Shepherd Inc is recognized by the Internal Revenue Service as a 501c3, and is a public charitable organization. Mailing address: Heart of A Shepherd Inc, 6201 Ehrlich Rd., Tampa, FL 33625.

You can email HeartofAShepherdInc@gmail.com for more information on this daily devotional ministry.